This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Park pri kostole

Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. - Lukáš 6, 37