Občianske združenie Turolúcky prameň

 

     Občianske združenie Turolúcky prameň bolo založené v roku 2009 za účelom organizovania mimozborových aktivít určených pre širšiu verejnosť.

 

Cieľom občianskeho združenia je:

- výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v duchu kresťanských hodnôt

- rozvoj regionálnej kultúry

- podpora a osveta rodiny ako základnej spoločenskej jednotky

- podpora a humanitárna pomoc sociálnym skupinám a starým ľuďom
- organizovanie voľného času detí, mládeže a dospelých za účelom duchovnej a telesnej  

   kultúry
- tvorba, upevňovanie, ochrana a prezentácia duchovných, mravných a kultúrnych hodnôt

      - ochrana životného prostredia
      - spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami
tento cieľ sa prakticky napĺňa prácou s deťmi: detské tábory, deň detí, karnevaly, Mikuláš, ale aj kultúrne programy pre dospelých, posedenia dôchodcov a pod.

 

Činnosť v OZ je založená na dobrovoľníckej báze a je možné ju podporiť 2% zo zaplatenej dane.

Činnosť OZ Turolúcky prameň v roku 2015

    Február

  •   Karneval pre deti  (foto v galérií)

  •    Karnevalová zábava pre dospelých

Činnosť OZ Turolúcky prameň v roku 2014

 

Maškarný ples

       Maškarný ples pre deti sa konal v priestoroch Zborového domu CZ v Turej Lúke dňa 22. februára o 14.00 hod. Maškarný ples s názvom Návrat do praveku bol určený pre všetky deti a rodičov z Turej Lúky ako aj okolia. Fred Flinston a jeho priatelia zavítali medzi deti, aby priniesli deťom v tento fašiangový deň veselú atmosféru. Deti sa v sprievode rodičov predstavili v maskách a následne sa zúčastnili súťažných disciplín ako hod kosťou do ohniska, ukladanie štipcov na rodičov, hľadanie dinosaurov, obľúbená stoličková hra detí aj dospelých. Nechýbalo občerstvenie a samozrejme tombola, ktorej si 13 masiek mohla dosýta podeliť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň detí

      V letných mesiacoch sa nieslo pozvanie všetkým deťom a rodičom na DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutočnil v sobotu 7. júna 2014 o 13.00 hod na futbalovom štadióne v Turej Lúke. V programe deti čakalo vozenie na koníkoch, súťaže pre deti, skákací hrad, trampolíny, tvorivé dielne. Zdarma pre deti bol párok v rožku a odmeny. V bufete boli pripravené grilované makrely a klobásy.

 

 

 

Letný biblický tábor v Kováčovej

      Na leto sa tešia najmä deti, ktoré chcú stráviť čas hrou, športovaním, s priateľmi, ale aj poznaním a najmä možnosťou kúpania. Toto všetko takpovediac v jednom si deti mohli vychutnať v letnom biblickom tábore v Kováčovej, ktorý organizoval Myjavský seniorát v dňoch 3.- 8.augusta 2014. Polovica zúčastnených detí bola práve z nášho cirkevného zboru. Tábor sa niesol v duchu života indiánskeho kmeňa, ktoré prijalo evanjelium za pravdu svojho života.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš

      5. december sa vždy nesie v znamení veľkých očakávaní Mikulášskeho prekvapenia. Deti skúmajú či podľa toho ako boli v roku poslušné, budú obdarované alebo nájdu vo vyčistenej topánke od čerta varechu. K deťom v Turej Lúke práve v tento večer vždy prichádza milé prekvapenie už oddávna Mikuláš v sprievode čerta a anjela. Tak tomu bolo aj v piatkový večer, keď medzi deti pred evanjelickým kostolom najprv zavítala rozprávka a v rozprávke tri neposedné kozičky a mamkou kozou, ktoré v príbehu oklamal prešibaný vlk. Dobro i tento krát zvíťazilo nad zlom, kozliatka boli zachránené a všetky deti, ktoré prišli Mikuláša pozdraviť pesničkou či básničkou obdarené balíčkom. Balíčky boli rozdelené medzi 84 detí. Pripravené bolo občerstvenie ako aj predaj vianočných oblátok a vareného vína.