Kde nás nájdete

Ev. a. v. farský úrad

Turá Lúka 106, 907 03  Myjava

Tel: 0907 527 333

      034 621 20 23

Email: turaluka@ecav.sk

Vaša správa bola úspešne odoslaná!

Pre dary a členské poplatky

Číslo účtu Cirkevného zboru: 0037231347/0900

Kontaktujte nás