Svätodušné sviatky

Svätodušné sviatky

spojené s uctením si tradícií naších predkov - krojová nedeľa