2015

Vianočné sviatky

24. 12. - 26. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živý Betlehem

20. 12. 2015

Zhrnutie mimoriadných udalostí zboru v roku 2015 ->

Pamiantka zosnulých

 

1. 11. 2015

         V nedeľu sa pri príležitosti Pamiatky zosnulých konali Služby Božie na cintoríne pri hrobe br. farára K. Ľ. Semiana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby Božie k Pamiatke reformácie

 

31. 10. 2015

         V sobotu o 17:00 si sme spoločne na netradičných Službách Božích pripomenuli dielo Martina Luthera a reformáciu v našej cirkvi. 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie za úrodu

 

11. 10. 2015

           Druhá októbrová nedeľa bola v našom zbore venovaná POĎAKOVANIU ZA ÚRODY.

Vďaka Pane za všetko Tvoje požehnanie!

Turanské hody

 

4. 10. 2015

             Nedávno sa ma jeden muž opýtal, prečo sa vlastne spájajú hody s pamiatkou posvätenia chrámu. Môj laický výklad sa opieral o logický úsudok. Postavenie chrámu bola nielen pre cirkevný zbor, ale aj pre dedinu či mesto veľká udalosť. Veľká aj preto, lebo keď si po tolerančnom patente chceli evanjelici postaviť kostol, jeho stavba sa dotýkala všetkých rodín. História každého kostola vie o tom svoje. Boli to mnohé zápasy, ale aj radosť a oduševnenie, že budú mať „stánok Hospodinov“. A tak každoročne pri pamiatkach posvätenia našich kostolov do chrámu prichádzali celé rodiny. Starší ešte spomínajú na to ako pred oltárom stáli slobodné dievčatá a kto prišiel neskoro, ušlo sa mu len posledné miesto na pavlačoch. Možno tam niekde vznikli prvotné myšlienky na hody spojené s radosťou a štedrosťou, no najmä s vďakou voči Pánu Bohu, aby chrám bol zachovaný pre budúce pokolenia.

            A tak v 18. nedeľu po Sv. Trojici boli aj v Turej Lúke „Hody“ – poďakovanie sa Pánu Bohu za 222 rokov evanjelického kostola. A túto vďaku sme Pánu Bohu vyjadrili skutočne radostnou oslavou, peknou návštevou chrámu, milým vystúpením detí z vyučovania náboženstva, piesňou katechumenov, flautovou skladbou ako aj dvomi skutočne výborne spracovanými piesňami domáceho spevokolu pod vedením Majka Cambela. Ale chrám sme ozdobili nielen zvnútra, ale aj malou ozdobou zvonku – precízne vyrobenou mrežou na bočné dvere, ktorá bude slúžiť jednak na vetranie kostola ako aj k možnosti nahliadnutia do chrámu pre verejnosť. Za túto precíznu prácu a dar patrí poďakovanie pánovi Miroslavovi Chňapekovi z Turej Lúky.

           A ako zaznelo v zvesti slova, cirkev je jedno telo a každý v nej má svoje miesto. A Boží dom tu stojí pre všetkých. Vďaka Bohu za všetkých predkov i potomkov, ktorí ho budú zachovávať.     - IV

 

Požehnanie detí pred začatím školského roka   

 

30. 8. 2015  

Prázdniny sa skončili a všetky deti sa opäť vrátili k školským povinnostiam. Preto služby Božie v nedeľu 30. augusta boli pozvaním ku požehnaniu detí skôr ako do školských lavíc zasadnú. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí ich do chrámu priviedli.

 

Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro.

                                                                                           - Príslovia 16, 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľadnice z leta

 

           Dobrým zvykom bolo poslať pohľadnicu z miesta, kde sa nám páčilo alebo ako spomienku na chvíle, ktoré sme prežili. Ale pohľadnicu možno doručiť aj preto, aby sme povedali tým, ktorí to s nami neprežili, že nám chýbali a že v budúcnosti rátame aj s nimi.

Takéto pohľadnice posielame z dvoch nedieľ.

          Prvá sa niesla v duchu Zborového dňa pri príležitosti 343- výročia turolúckej vzbury, ktorá sa odohrala 14. júla 1672 a následne v dňoch 27.-28. júla sa konala na Hrajkách poprava 12 mučeníkov z Turej Lúky, ale aj Bukovca, ktorý bol toho času fíliou Turej Lúky. Mučeníkmi sa stali preto, lebo sa postavili na odpor kráľovskému vojsku, aby si ubránili kostol za cenu vlastného života. Pamätník na Hrajkách je miestom, kde prichádzame nielen s ďakovným vencom, ale najmä preto, aby tento nemý svedok prehováral ku potomkom viery. Ich odkaz hovorí, že držali spolu v boji i v smrti. Preto tento deň sa stal našim Zborovým dňom už po druhý rok jednak na službách Božích, ale aj pri započúvaní sa do dejín, ktoré spolu s básňou Zlocha z Turej Lúky každoročne zarecituje brat Milan Škarítka. Spolu a dobre nám bolo aj preto, lebo sme sa stretli aj pri spoločnom obede vo farskej záhrade a dokončili sme poobedie v chráme detským divadielkom „Bez Boha na svete“ od Kristíny Royovej, ktorej 155-te výročie narodenia si pripomíname v auguste.

          Druhá pohľadnica putuje z Dožinkovej nedele, ktorú sme tohto roku otvárali s FS Kýčer, ktorí ako po minulé roky priniesli Dožinkový veniec pred oltár do chrámu Božieho. Tohto roku ich sprevádzali aj hostia z Dolnej zeme z Jánošíka, ktorí boli účastní tohoročného dožinkového víkendu. Priestor po kázni slova Božieho mali ďalší hostia členovia FS zo Sobotišťa, ktorí nám priblížili záver dožinkového poďakovania sa gazdu všetkým koscom, ženám i deťom ako aj prisľúbenie oldomášu. Najväčšie poďakovanie vyjadrili krásnou piesňou „Vďaka ti za žatvu Bože“ nebeskému Gazdovi – Hospodárovi – Hospodinovi, ktorý i tohto roku dal požehnanie k dorobeniu každodenného chleba. Milým zakončením služieb Božích bol aj pozdrav niekoľkých detí, ktoré sa zúčastnili letného biblického seniorátneho tábora v Kováčovej, ktorý sa konal v dňoch 2.-7. augusta 2015.

          Nedávno som počula, že v jednom africkom kmeni nemajú slovo ďakujem, ale vyjadrujú ho slovom „obzri sa“. Preto, keď sa končí leto, obzeráme sa za všetkými jeho ponukami, akých bolo aj počas tohoročných prázdnin neúrekom. Každý si mohol užiť slnka a vody, či už doma alebo v zahraničí. Všetci sa môžeme obzrieť a máme na čo spomínať a aj za čo ďakovať. Takéto obzretie robíme aj v mene všetkých 45 účastníkov z Turej Lúky, Myjavy, Chvojnice a Višňového, ktorí posledné augustové dni nasadli spoločne do autobusu a smerovali na trojdňový pobyt do Pienin. Sprevádzaní krásnym počasím, vravou 13 detí v autobuse a milým šoférom sme absolvovali všetko, čo bolo v pláne. Prvou osviežujúcou zastávkou bolo termálne kúpalisko vo Vrbove, po ktorom nasledovala prehliadka oboch evanjelických kostolov artikulárneho i nového kostola v Kežmarku s výkladom brata seniora Tatranského seniorátu. Unaveným dňom a celodennou cestou nám dobre padol nocľah i skutočne chutná večera v Goralskom dvore s krásnym výhľadom na Haligovské skaly. Celý druhý deň bol venovaný Pieninám, prehliadke Červeného kláštora, 90 min plavbe na pltiach po Dunajci a napokon pešej prechádzke do poľskej Štiavnice. Po slnečnom dni si v Goralskom dvore každý našiel večerné osvieženie – deti kúpaním v bazéne a obdivom domácej minifarmy, starší posedením v príjemnom prostredí a mužskému oku neunikla prehliadka strojov, ktoré sa v minulosti využívali v poľnohospodárstve. Posledný deň pobytu sme nasmerovali k Starej Ľubovni, kde sme obhliadkou hradu a sokoliarskym vystúpením strávili celé dopoludnie. Smerom do Tatier zaliatych slnkom sme urobili poslednú zastávku v Tatranskej Lomnici. Keďže sa pred nami v plnej nádhere vynímal nad okolím Lomnický štít, tak sa asi polovica zájazdu vybrala lanovkou na Skalnaté pleso.

Hoci sa náš výlet končil v neskorých večerných hodinách bol plný krásnych „obzretí“ naplnených vrúcim „Ďakujeme“.              - IV

 

Trojdňový pobyt do Pienin

26 - 28. 8. 2015

                                Fotky nájdete v galérií, tu.

 

Dožinky

8. - 9. 8. 2015

        Naše milé cirkevníčky v sobotu od rána usilovne pracovali a pripravali výborné domáce gule a slíže, ktoré predávali na dožinkovom jarmoku okolo kostola a gazdovského dvora. V nedeľu sa konali slávnostné dožinkové Služby Božie.                                                    

                                Fotky nájdete v galérií, tu.

 

Letný biblický seniorálny tábor v Kováčovej

2. - 7. 8. 2015

 

 
 
Zborový deň

26. 7. 2015

          Dnes sme v našom cirkevnom zbore zažili veľmi požehnané chvíle. Opäť po roku sa konal zborový deň, ktorý sme započali Službami Božími o 9:30, na ktorých nás pozdravil gospel. spevokol z Horných Salíb, ako aj domáci spevokol. Po ich skončení sme sa niektorí vybrali na vrch Hrajky, kde boli ešte krátke spomienkové Služby Božie. Na tomto mieste popravili obesením dvanástich evanjelikov pre účasť na tzv. Turolúckej vzbure, pri ktorej si chránili svoj kostol pred odobratím. 
           Práve odzvonilo 12 hodín, keď sme sa opäť stretli všetci vo farskej záhrade, mladí, či starší, na spoločnom obede, ktorý bol naozaj bohatý - guláš, grilované klobásy či ryby, množstvo zákuskov... Po spoločných rozhovoroch sme sa ešte o 14.30 presunuli opäť do chrámu, kde sme si pozreli scénku Bez Boha na svete od Kristíny Royovej, ktorú nacvičili deti z besiedky. 
           Ďakujeme sestre farárke Ivetke Vachulovej za organizáciu, naším sestrám presbyterkám za pohostenie, kuchárom, ktorí spravili výborný guláš, každému jednému účastníkovi, ale predovšetkým nášmu dobrotivému Pánu Bohu za tento prežitý deň.

           Veríme, že aj v našom zbore sa stane zborový deň milou tradíciou!                                                Fotky nájdete v galérií.

 

 
Zlatá Konfirmácia

 

17. 5. 2015

            Dva týždne po hlavnej konfirmácií si 13 zlatých konfirmandov pripomenulo a počas Služieb Božích oslávilo 50. výročie ich konfirmácie. 

            Prajeme im veľa zdravia, lásky, šťastia, radosti z vnúčať i pravnúčat! Nech Pán Boh sprevádza Vaše kroky a ochraňuje Vás!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deň matiek

10. 5. 2015

           Počas nedeľnajších Služieb Božích sme sa s deťmi poďakovali všetkým mamám za ich lásku, obetavoť a starostlivosť. 

     Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň.

             S múdrosťou otvára svoje ústa, na jazyku má láskavé naučenie.

             Dozerá na chod domácnosti a nejedáva z chleba lenivosti                  

                                                                                                - Príslovia 31, 25-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmácia

3. 5. 2015

            V nedeľu 3. mája sa uskutočnila konfirmačná slávnosť, kedy sa 16 mladých ľudí stalo dospelými členmi cirkvi a nášho zboru. 

            Srdečne im blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávidova harfa

26. 4. 2015

         V Brezovej pod Bradlom sa konal už druhý ročník detskej súťaže Dávidova harfa. Súťažilo sa v troch kategóriách - 1. duchovná pieseň, 2. hra na hudobnom nástroji, 3. prednes. Nás cirkevný zbor úspešne reprezentovalo vo všetkých kategóriách 8 detí, ktoré získali až 4 ocenenia!

         Ocenení boli:

Matúško Vachula - 1. miesto spev kategória 5-7 rokov

Vaneska Smolíčková - 1. miesto spev kat. 8-11 rokov

Silvinka Majdlenová - 2. miesto prednes poézia-próza kat. 8-11 rokov

Anetka Sopóciová - 3. miesto prednes poézia-próza kat. 8-11 rokov

        okrem toho sa zúčastnili:

Stefka Buchtová - prednes

Alžbetka Londáková - prednes

Emka Jančeková - hra na flautu

Patrik Borák - hra na harmonike

        Veľmi pekne im ďakujeme za účasť a oceneným srdečne blahoželáme! 

        Ďakujeme za svedomitú prípravu Majkovi Cambelovi, ktorý spev i hru na hudobný nástroj sprevádzal.

 

V stredu 6. mája sa Matúško a Vaneska zúčastnili celoslovenského kola Duchovnej piesne v Martine!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočné sviatky

 

2.-6. 4. 2015

       Služby Božie počas veľkonočných sviatkov nám opäť pripomenuli posledné dni, smrť a vzkriesenie Ježisa Krista a jeho význam pre nás kresťanov. I náš cirkervný zbor si túto významnú udalosť uctil programom detí, vystúpením spevokolu ale i výmenou kňazov na druhú slávnosť Veľkonočnú, kedy v našom chráme slúžil brat farár Ján Sadloň z CZ Bukovec.

       Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa podielali na veľkonočných službách Božích u nás na Turej Lúke!

       

       Fotky nájdete v Galérií - tu. 

 

Kvetná nedeľa

 

29. 3. 2015

      Služby Božie na Kvetnú nedeľu boli okrem čítania Pašií venované i predstaveniu nového zborového časopisu, ktorý bude vychádzať šrvrťročne a bude bezplatne distribuovaný do Vašich domovov. Časopis si môžete stiahnúť i tu na stránke v sekcii názvu časopisu - Turolúcke svetlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie Pašií
Kantor Kvetná nedeľa
úvod časopisu
Kvetná nedeľa

Detský karneval a Karnevalová zábava

 

31. 1. 2015

Do Turej Lúky zavítal SHREK s FIONOU!

 

    Opäť je tu čas fašiangu a karnevalov. A tak ako každý rok sa aj v Turej Lúke jeden uskutočnil. V sobotu 31.01.2015 OZ Turolúcky prameň pripravilo pre všetky deti karneval s témou Shrek. Do ,,bažiny,, prišlo veľa rozprávkových postavičiek pozrieť a podporiť Shreka v hľadaní svojej lásky a nových kamarátov. Prišli šmoulinka, lienka, včielky, víly, princezny, čarodejník, chobotnička, rytier, Mickey Mouse aj so svojou priateľkou Minie, zajko, kuchár, policajt, sestrička,, futbalista, pirát, strašiak do maku a veľa veľa ďalších. Za to by sme sa chceli rodičom poďakovať, že detičkám pripravili krásne masky aby mohli za Shrekom prísť. Tak isto sa chceme poďakovať sponzorom za darčeky do tomboly pre detičky, z ktorej mali velikánsku radosť.

     Odvážni rodičia, ale i priatelia OZ Turolúcky prameň, ukázali svoju kreativitu i na Karnevalovej zábave pre dospelých. Aj keď masiek už bolo pomenej, zábava bola vynikajúca, k čomu prispel i náš DJ pán Chalúpka. 

      Veríme že sa všetkým páčilo a tešíme sa na stretnutie pri ďalšej podobnej akcii pre detičky i dospelých.

Viac fotiek nájdete v galérií - tu.