Krst, konfirmácia, sobáš, pohreb

       

      V prípade krstu svätého je potrebné prejsť krstnou prípravou. Jej cieľom je viesť rodičov, krstných rodičov ku kresťanskej výchove dieťatka. Cirkevný zbor dbá na to, aby rodičia i krstní rodičia boli sami krstení a konfirmovaní a tak mohli uzatvoriť krstnú zmluv u v mene dieťatka.

      Konfirmácia zavŕši dvojročnú prípravu, pričom dieťa je povinné navštevovať náboženskú výchovu v škole. Konfirmačné vyučovanie sa koná na Farskom úrade raz týždenne. V prípade konfirmácie dospelého sa konajú konzultačné hodiny.

       V prípade sobáša snúbenci prechádzajú sobášnou prípravou. V prípade, že jeden so snúbencov je rozvedený, farár žiada dišpenz od dištriktuálneho biskupa. Preto je potrebné sobáš nahlásiť čo najskôr. Sobáš sa neodporúča konať v čase adventu a pôstu.

       V prípade pohrebu je potrebné kontaktovať najprv pohrebnú službu a následne dohodnúť podrobnosti pohrebnej rozlúčky (napísanie životopisu a odobierky) s kňazom.  

 

       V prípade potreby nás môžete kontaktovať priamo cez stránku "Kontakt".