Heslo roka 2021: L6, 36

 "Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec."

Kázeň - január 2021

Seniorálne stretnutie žien Myjavského seniorátu v Holíči

14. septembra 2014

Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im,

lebo ich je kráľovstvo nebeské. Mt 19,14

Výročné kňazské správy

Výročná kňazská správa

o duchovnom a hmotnom stave

Evanjelického cirkevného zboru ECAV

so sídlom v Turej Lúke

za rok Pánov 2013

Výročná kňazská správa

o duchovnom a hmotnom stave

Evanjelického cirkevného zboru ECAV

so sídlom v Turej Lúke

za rok Pánov 2014

Výročná kňazská správa

o duchovnom a hmotnom stave

Evanjelického cirkevného zboru ECAV

so sídlom v Turej Lúke

za rok Pánov 2015

Historické kázne

Kázeň farára Semiana z roku 1871. Bola prečítaná na Zborovom dni 27. júla 2014 v ev. kostole v Turej Lúke