top of page

História zboru

 

     Prvý Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Turej Lúke vznikol koncom 16. storočia, keď sa tu s dovolením vtedajšieho brančského panstva začali usádzať noví obyvatelia. Tí už krátko po založení obce s pôvodným názvom Turopolie vystavali drevený kostol, ktorý bol po svojom zániku nahradený v roku 1610 novým, kamenným chrámom. Ide o dnešný rímsko-katolícky kostol, ktorý bol evanjelikom odňatý v období rekatolizácie.
​   Tunajší cirkevný zbor bol začlenený do Brančsko-plaveckého seniorátu a v rokoch 1693 - 1733 do Brančsko-čachtického seniorátu. V rokoch 1733 - 1783 veriaci navštevovali artikulárny chrám v Prietrži, po vydaní Tolerančného patentu sa zbor v roku 1783 obnovil.

    Terajší evanjelický kostol bol postavený v roku 1793 a vysvätený bol 29. septembra 1793 v 18. nedeľu po Svätej Trojici. Cirkevná škola tu vznikla v roku 1857 a k chrámu pribudla v roku 1874 samostatná zvonica. Evanjelická fara stojí v Turej Lúke od roku 1877.

​   

    Turolúcki farári

 

    Podľa dostupných prameňov od založenia Turej Lúky pôsobili v Ev. a. v. cirkevnom zbore nasledovný farári:

 1. Martin Padacenus

 2. Juraj Zelenka

 3. Ján Krman

 4. Daniel Krman st.

 5. Daniel Krman ml.

 6. Tobiáš Peťko

 7. Samuel Palubíny st.

 8. Samuel Palubíny ml.

 9. Ján Radicis

 10. Ondrej Škultéty - za ktorého bol postavený súčasný ev. kostol

 11. Pavel Škodáček

 12. Ľudovít Karol Semian

 13. Mojmír Ľudovít Semian

 14. Pavel Kubík

 15. Pavel Valach

 16. Pavel Machala

 17. Peter Gažík

 18. Ján Zemánek

 19. Monika Černeková

 20. Iveta Vachulová

      

bottom of page