top of page

                                            Nedeľa po Novom roku

Modlitba:

Pane ja Ti dôverujem, Kráľu slávy Ježiši,

V Tebe srdce roztúžené, úplne sa utíši.

S kým Ty kráčaš, blažený je žitia jeho každý rok.

Poď so mnou, ja bez Teba nechcem spraviť ani krok.

 

Text:

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi.                                                             2M14,13-14.31

Pripojte sa k nám

       Rozpis najbližších bohoslužieb

 a aktivít zboru

bottom of page