Živý Betlehem

21. 12. 2014

     Posledná adventná nedeľa je výzvou k usilovnej príprave na príchod vzácnych sviatkov Vianoc. Pripravuje sa všetko a všetci a zvyčajne v rodinách nastáva ten najväčší zhon a napätie. Všetko zohnať, doladiť, pripraviť. Živý Betlehem preto už od roku 2004, kedy po prvýkrát uzrel svetlo sveta, zvoláva všetkých ľudí, malých i veľkých, aby príbeh prvých Vianoc skutočne ožil. Ožíva najmä tak, keď znovu počujeme evanjelium o narodení Božieho Syna Pána Ježiša Krista. Tak sa dialo aj v štvrtú adventnú nedeľu 21. decembra 2014 o 14.00 hod, keď do chrámu vošli Mária s Jozefom, pastieri, mudrci či už v podobe konfirmandov alebo detí zo ZŠ s MŠ. Ich program je vždy tým pravým detským vyjadrením toho, čo povedal Pán Ježiš: dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Vianočným pozdravom detí sme sa preniesli do druhej časti programu, v ktorom v chráme zaznela Zvonkohra detí a mládeže z Košarísk-Priepasného pod vedením dirigenta Vladimíra Husku. Ich vianočné vystúpenie v podaní adventných a vianočných piesní premostených Božím slovom zanechalo veľký úspech v naplnenom kostole v Turej Lúke.

     Z podujatia si mnohí odnášali nielen povzbudzujúci zážitok, ale niečo čo si mohli doma položiť na štedrovečerný stôl a to čerstvo napečené vianočné oblátky. 

      Viac fotiek a videí nájdete v galérií a videách.

 

 

Mikuláš

5. 12. 2014

       5. december sa vždy nesie v znamení veľkých očakávaní Mikulášskeho prekvapenia. Deti skúmajú či podľa toho ako boli v roku poslušné, budú obdarované alebo nájdu vo vyčistenej topánke od čerta varechu. K deťom v Turej Lúke práve v tento večer vždy prichádza milé prekvapenie už oddávna Mikuláš v sprievode čerta a anjela. Tak tomu bolo aj v piatkový večer, keď medzi deti pred evanjelickým kostolom najprv zavítala rozprávka a v rozprávke tri neposedné kozičky a mamkou kozou, ktoré v príbehu oklamal prešibaný vlk. Dobro i tento krát zvíťazilo nad zlom, kozliatka boli zachránené a všetky deti, ktoré prišli Mikuláša pozdraviť pesničkou či básničkou obdarené balíčkom. Balíčky boli rozdelené medzi 84 detí. Pripravené bolo občerstvenie ako aj predaj vianočných oblátok a vareného vína.

Lampiónový sprievod

 

17. 11. 2014

       Lampionový sprievod sa konal 17. novembra 2014 o 17. 00 hod. aj napriek ohlásenému dažďu, počasie vydržalo a sprievodu sa zúčastnil veľký počet detí i rodičov. Ako zvyčajne sa išlo od Jednoty smerom na Diely a končiac na fare s teplým čajom a chutným chlebíkom či koláčikom. Na záver lampionévého sprievodu sa vždy pustia lampiony šťastia. Tak nech to naše šťastie letí celým svetom!

        Viac fotiek nájdete v galérií. 

 

Zborový deň

27. 7. 2014

         27.júla 2014 sme odštartovali prvý Zborový deň, ktorého sa zúčastnilo 40 ľudí, mladších i starších. Zborový deň sa konal najprv ráno službami Božími, na ktorých sme si pripomenuli 342- výročie turolúckej vzbury. V chráme zaznela 143 rokov stará kázeň brata farára Ľudovíta Semiana. Tento rok bol významný najmä preto, lebo to v tomto roku sme zaznamenali 160 rokov Šaškovho organu, 140 rokov od postavenie zvonice a 330 rokov Turolúckeho kancionála od Juraja Liborczena.  Krátkou spomienkou na dejiny zboru prispel brat Milan Škarítka, ktorý pri pamätníku na Hrajkách zarecitoval už tradične báseň Zlocha z Turej Lúky na počesť turolúckych mučeníkov. Po krátkej spomienke na Hrajkách pokračoval Zborový deň spoločným obedom vo farskej záhrade, grilovačkou rýb v réžii pána Rechtoríka a gulášom. K bohatému občerstveniu prispeli viacerí aj v podobe koláčov. V poobednom programe vystúpili deti s pesničkou o rybičke, ktorá bola aj výsledkom kvízu, ktorý pripravil brat Vladko Gašo. 

Stretnutie konfirmandov

 

4. 6. - 6. 6. 2014

     Na konfivikendovke sa zúčastnili konfirmandi z evanjelického zboru v Turej Lúke. Uskutočnila sa vo Veľkom Slavkove v dňoch od 4.4. do 6.4. 2014. Na východ Slovenska cestovali vlakom. Ubytovanie bolo skvelé. Konfirmandi mali možnosť spoznať sa s ostatnými účastníkmi a hrať spolu rôzne hry a súťaže. Počas tohto víkendu navštívili Štrbské pleso i AquaCity Poprad. Výlet si poriadne užili a už sa nevedia dočkať ďalšieho.