Nedeľa, 9:30 
1. nedela v mesiaci s Večerou Pánovou

 

Hlavné dopoludňajšie služby Božie

 

 

 

 

 

 

Nešporné služby Božie

 

  U Belanských, prvá nedeľa v mesiaci

  14:00 (požiarna zbrojnica)

Besiedka detí

   Farský úrad, nedeľa, 9:30

    (stretnutie v chráme, potom presun do zborovej siene)

Stretnutie mládeže

    Zborová sieň, piatok, 18:00

 

Príprava na Konfirmáciu

     Zborová sieň, štvrtok, 18:00

 

Nácvik spevokolu

     Zborová sieň, streda, 18:00

 

 

 

Prehľad sviatkov a plánovaných aktivít

CZ v Turej Lúke

2018

 

30. marec           Veľký Piatok

1.-2. apríl            Veľkonočné sviatky

apríl                  Zborové presbyterstvo

10. máj               Vstúpenie

13. máj               Deň matiek

20.-21. máj          Svätodušné sviatky

11. jún                 Zlatá konfirmácia

júl                      Zborové presbyterstvo

1. júl                   Mládežnícke SB a cyklopretek

2.-6. júl               Denný tábor

5. júl                   Služby Božie na Branči

29. júl                 Zborový deň a Hrajky

29. júl - 3. august Detský tábor v Kováčovej

5. august             Kajúca nedeľa

11.-12. august        Dožinky v Turej Lúke

27.-29. august      IX. Zborový zájazd

2. september        Začiatok školského roka

september           Zborové presbyterstvo

8. september        Deň sliviek

30. september      Pamiatka posvätenia chrámu (225 rokov)

7. október            Poďakovanie za úrody zeme

28. október          Pamiatka zosnulých na cintoríne

31. október           Pamiatka reformácie

17. november        Lampiónový sprievod

1. december          Koncert Svet lásku má

2. december         1. adventná nedeľa

december             Mikuláš v dedine

17. december         Živý Betlehem

 

Plánované akcie v Myjavskom senioráte pre rok 2018

8. apríl 17:00     Modlitebné spoločenstvo Myjavského seniorátu v Skalici

21. apríl 9:00     Seniorátny konvent v Krajnom

29. apríl 14:30    Duchovná pieseň v Priepasnom

13. máj 17:00     Modlitebné spoločenstvo Myjavského seniorátu v Bukovci

19. máj 17:00     Klub Iskejp412 v Krajnom

26. máj 14:00     Stretnutie detí z detských besiedok v Senici-Čáčove

10. jún 14:30      Stretnutie v Brezovej pod Bradlom

17. jún 17:00       Modlitebné spoločenstvo Myjavského seniorátu v Hlbokom

23. jún 18:00       Iskejp412 pod Hradom Branč

5. júl 10:00          Dištriktuálny deň Západného dištriktu na hrade Branč

22. september 17:00  Iskejp412 games

23. september 14:30  Stretnutie evanjelických žien v Sobotišti

7. október 14:30        Stretnutie kantorov v Častkove

20. október 16:00      Klub Iskejp412 v Prietrži

november                Víkendovka Iskejp412

17. november 16:00    Klub Iskejp412 v Turej Lúke

15. december 16:00    Vianočný klub Iskejp412 s prislúžením Večere Pánovej v  Kostolnom