Veľký Piatok

Veľký Piatok

1. slávnosť Veľkonočná

1. slávnosť Veľkonočná

Vzkrieseného Ježiša oslávili aj najmenší z nášho zboru

Predstavenie našej internetovaj stránky i na Službách Božích

Vystúpenie spevokolu

Vystúpenie spevokolu

Na druhú slávnosť Veľkonočnú slúžil v rámci výmeny kňazov v našom zbore brat farár Ján Sadloň z CZ Bukovec. Ďakujeme!